Merry Christmas
天气:雪

 

【2012.12.25】

 

原来是不想凑热闹,做这些节日的东西,小七喜不在身边他也看不到

像大回说大家都做你也做就俗了,哈哈,想来想去,我就是个大俗人啊,便爬起来做个蛋糕应个景好了。

 

 

 

 

.

 

 

 

 

Macarons-tracy
天气:晴朗

 

 

[2012.11.18]

 

Macarons-tracy

 

 

 

 

.

 

 

 

.

 

 

 

.