Tag: 璐子 | 记录数: 1
给璐子
天气:晴朗

 

 

 

给完全不懂烘焙的朋友邮寄了一份糖,收到大大大大的满足感,因为她吃到后,对你说话的声音都是充满甜蜜的气息:我收到糖啊..我吃了一块绿色的,是抹茶的,好好迟哦好好迟哦..然后还有那个巧克力的,我都舍不得迟耶.金牛座的朋友吃东西的样子真的会感染身边的每一个人哦,她完全想不到,当年连闷南瓜这道菜都是和她学的我,今天会做这样的甜点给她

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

.

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

右下角奶牛色糖纸的是Maple做的